Socialträning för hundar

Det är viktigt att man börjar att träna hunden i socialträning ända sedan den är valp. Det kan vara till exempel genom att gå på hundpromenader i stan eller helt enkelt sitta på en park och titta på människor. Det är viktig att hunden förstår tidigt att människor inte är farliga och om man inte socialtränar sin hund och istället håller den borta från människor kommer den att se varje människa som ett potentiellt hot. Du behöver tidigt visa din hund att du har ansvaret över flocken och att du bestämmer om det är en fara och att människor inte är farliga.

När du visar hunden atSocial training for dogst människor inte är farliga genom att låta den hälsa på alla som den vill så kan den senare totalt strunta i människor. De är helt enkelt inte intressanta längre. Många väljer utställningar just på grund av den fantastiska socialträning som det ger. Hunden kommer inte endast att hälsa på människor utan även på mängder av andra djur. Det skapar trygga förutsättningar för att hunden senare ska kunna hantera dessa på ett bra sätt.

Om man har en otrygg hund så är det viktigt att veta att man inte bör tvinga den att hälsa på någon; det bästa är att låta hunden komma fram på eget initiativ och om man som människa ska hälsa på en hund som man inte känner så bör man ignorera den. På så sätt sänder man signaler i form av att man inte tillhör flocken, då kan man på ett ömsesidigt sätt hälsa när hunden har fått denna information och den kan därmed känna sig mer trygg.

Även äldre hundar kan socialtränas men det krävs ett starkt ledarskap som inte ger vika; en hund som väl har börjat skälla kan det vara svårt att få tyst på. Du måste hantera varje situation som ledare.